تبدیل وضعیت ۵۸۰ نفر از اعضای غیر هیات علمی به رسمی قطعی و رسمی آزمایشی / تبدیل وضع نیروهای شرکتی ایثارگر
تبدیل وضعیت ۵۸۰ نفر از اعضای غیر هیات علمی به رسمی قطعی و رسمی آزمایشی / تبدیل وضع نیروهای شرکتی ایثارگر

مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور از تبدیل وضع ۵۸۰ نفر از اعضای غیر هیات علمی به رسمی قطعی خبر داد.

به گزارش یوپنا حاج محمدعلی مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور ضمن بیان دریافت ۵۸۰ ردیف استخدامی اعضای غیر هیات علمی به رسمی قطعی و رسمی آزمایشی افزود: از این تعداد ۴۶۴ نفر مربوط به اعضای غیر هیات علمی پیمانی هستند که به رسمی آزمایشی تبدیل شده اند.

وی تصریح کرد؛ از ۵۴۶ عضو پیمانی مشمول تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، ردیف استخدامی ۴۶۴ نفر از آنان از طریق سامانه پاکنا دریافت و صدور احکام آن در دست اقدام می باشد.

مدیر کل امور اداری با اشاره به انجام روند تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه پیام نور افزود؛ از مجموع ۷۰۰ نفری که مشمول طرح شدن تا کنون حدود ۳۴۰ پرونده در سامانه پاکنا بارگذاری شده که ۱۱۶ ردیف استخدامی رسمی قطعی دریافت و صدور احکام آن در دست اقدام می باشد و تعداد ۱۲۸ نفر از مشمولین ایثارگران نیز فاقد پست متناسب با مدرک و رشته تحصیلی می باشند که با توجه به مکاتبات صورت گرفته با دفتر برنامه و بودجه تشکیل و بهره‌وری دانشگاه پیام نور پیگیر ایجاد پست متناسب و بارگذاری مدارک آنان در سامانه پا کنا هستیم.

حاج محمد علی در خصوص علت روند کند تبدیل وضعیت استخدامی اعضای غیر هیات علمی افزود؛ در فرآیند تبدیل وضعیت برخی امور چون گزینش، پست متناسب با مدرک و رشته تحصیلی، گواهی های ایثارگری، بررسی پرونده در سامانه پاکنا از سوی وزارت علوم سازمان مدیریت استان ها و سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به حجم بالای مشمولین از دلایل زمان‌بر بودن روند تبدیل وضعیت می باشد که در به‌روزرسانی جدید سامانه پاکنا، ایجاد ردیف استخدامی سازمان مدیریت استان ها تفویض شده است که می‌توان به تسریع در روند تبدیل وضعیت ها امیدوار بود.

وی در پایان در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی که در دوران برنامه ششم توسعه به کارگیری شدند:افزود: با توجه به بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور فرآیند تبدیل وضعیت این همکاران نیز آغاز شده و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.