لزوم استفاده از بستر فناوری الکترونیکی برای برگزاری جشنواره های فرهنگی / حضور دانشجویان بین الملل؛ ویژگی برجسته جشنواره های فرهنگی ۱۴۰۰
لزوم استفاده از بستر فناوری الکترونیکی برای برگزاری جشنواره های فرهنگی / حضور دانشجویان بین الملل؛ ویژگی برجسته جشنواره های فرهنگی ۱۴۰۰

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور با برگزاری جشنواره ها در سطح ملی زمینه برای برای بروز استعدادها و نبوغ دانشجویان و امکان شرکت در مسائل مختلف اجرایی را فراهم می کند.

به گزارش یوپنا، رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به افتتاح ۶ جشنواره ملی دانشگاه پیام نور همزمان با بزرگ ترین اعیاد پیش رو، اظهار داشت: جشنواره های فرهنگی بهترین فرصت برای تمرین مهارت های لازم توسط دانشجویان است و از این رو دانشگاه پیام نور با برگزاری این جشنواره ها در سطح ملی زمینه برای برای بروز استعدادها و نبوغ دانشجویان و امکان شرکت در مسائل مختلف اجرایی را فراهم می کند تا دانش آموختگان این دانشگاه به خوبی بتوانند در عرصه های اجتماعی به درستی ظاهر شوند.

دکتر محمدرضا زمانی در آیین افتتاح ۶ جشنواره ملی دانشگاه پیام نور افزود: جشنواره های فرهنگی دانشگاه پیام نور تاکنون بر مبنای حضور دانشجویان برگزار می شد اما در رویکرد امسال امکان حضور کارکنان، اساتید و دانشجویان بین الملل دانشگاه پیام نور و دیگر دانشگاه ها نیز وجود دارد که اقدامی ارزشمند در جهت تحقق یکی از رسالت های اجتماعی دانشگاه پیام نور خواهد بود.

وی با عنوان اینکه دنیا به پیشرفت های بزرگی در زمینه فناوری دست یافته و ما نیز باید بتوانیم همگان با این پیشرفت ها، فعالیت های خود را بر بستر فناوری انجام دهیم، تصریح کرد: با وجود بیماری کرونا و لزوم حفظ سلامت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی، کلیه فعالیت های کشور به سمت الکترونیکی سوق داده شده است و دانشگاه پیام نور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وجود زیرساخت های غنی الکترونیکی در این دانشگاه باید فعالیت های فرهنگی خود را نیز بر این بستر برگزار کند.

دکتر زمانی به اجرای موفق فعالیت های فرهنگی بر بستر فناوری الکترونیک در سال قبل اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام نور می تواند در این زمینه الگویی برای دانشگاه ها و سایر زیرنظام های آموزش عالی باشد.