سرپرست مرکز صنایع خلاق دانشگاه پیام نور منصوب شد
سرپرست مرکز صنایع خلاق دانشگاه پیام نور منصوب شد

توکلی سرپرست مرکز صنایع خلاق و فناوری های نرم دانشگاه پیام نور شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر مردوایج توکلی به عنوان سرپرست مرکز صنایع خلاق و فناوری های نرم دانشگاه پیام نور منصوب شد.

لازم به ذکر است که توکلی عضو علمی گروه هنر و معماری دانشگاه می باشد.