معاون اول قوه قضاییه: برخی تصاویر زندان اوین مونتاژ شده‌اند
معاون اول قوه قضاییه: برخی تصاویر زندان اوین مونتاژ شده‌اند

ایلنا نوشت: معاون اول قوه قضائیه گفت: برخی از تصاویر منتشر شده زندان اوین مونتاژ هستند و ارتباطی به زندان و قوه قضائیه ندارند.

محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه درباره تصاویر منتشر شده از زندان اوین و دستورات رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: در جلسه‌ای که روز گذشته با رئیس قوه قضائیه داشتیم منتهی شد به اینجا که ایشان دستور دادند به دادستان کل کشور که موضوع را بررسی و گزارش دهند.

وی با بیان اینکه هنوز موعد مقرر برای پاسخ دادستان کل کشور نرسیده است، گفت: دادستان کل کشور نظر خود را فکر می‌کنم تا فردا و پسفردا ارائه دهند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: خیلی از تصاویر که پخش شد، مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد برخی از جاهای دیگر این را گرفتند و مونتاژ کردند البته نمی‌گویم همه آنها اما برخی اینطور هستند و ربطی به قوه قضائیه ندارند.

مصدق ادامه داد: رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که دستگاه قضا مصمم است اگر در داخل زندان توسط هر فردی اعم از کارمند، قاضی یا مسئول تخلف از مقررات نسبت به متهم و محکوم صورت‌گرفته ۱۰۰ درصد برخورد قاطع انجام شود.