ارتقای ۲ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و ۹ عضو علمی به مرتبه استادیاری
ارتقای ۲ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و ۹ عضو علمی به مرتبه استادیاری

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقاهای جدید اعضای علمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر مرتضی محسنی دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای دو عضو علمی به مرتبه دانشیاری و نه عضو علمی  به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه،  دکتر مریم شمس سولاری عضو هیأت علمی مرکز زرین شهر در رشته ریاضی کاربردی و دکتر مهدیه رحمانیان عضو هیأت علمی مرکز تهران جنوب در رشته روانشاسی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

دبیر هیأت ممیزه افزود: در این جلسه نه عضو علمی نیز با تأیید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده‌شان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتند.