دفاع از رساله در جوار بقعه شاه نعمت اله ولی عارف معروف کرمانی
دفاع از رساله در جوار بقعه شاه نعمت اله ولی عارف معروف کرمانی

دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران جنوب شیوه ای ابتکاری برای دفاع از پایان نامه خود انجام داد.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور تهران جنوب، رساله دکتری قوام رضا میر حسینی دانشجوی رشته فلسفه مرکز تهران جنوب، با موضوع ” شاخص های روش عرفانی شاه نعمت اله ولی کرمانی در تفسیر قرآن” با راهنمایی دکتر محمدی و داوری دکتر امین ناجی به صورت ویدئو کنفرانس از کنار بقعه شاه نعمت اله ولی در شهر ماهان کرمان و با حضور اساتید راهنما ، مشاور و داوران این رساله برگزار گردید.

این دانشجو در اقدامی ابتکاری و با توجه به مرتبط بودن موضوع پایان نامه با زندگی این عارف مشهور ایرانی و با مشورت اساتید راهنما و مشاور تصمیم به دفاع از رساله خود از جوار بارگاه این عارف نامدار ایرانی گرفت.

گفتنی است شاه نعمت اله ولی شاعر و عارف قرن هشتم می باشد که علاوه بر تحصیل علوم مرسوم،‌ به عبادت، ریاضت و هدایت مردم مشغول بود و مهم‌ترین اثر وی د