مهلت ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد
مهلت ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در دانشگاه پیام نور تا ۲۶ شهریورماه تمدید شد.

به گزارش یوپنا، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که تاکنون موفق به ثبت نام و انتخاب واحد نشده اند، می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir جهت انتخاب واحد اقدام کنند.