اقدامات شاخص حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور در ۴ سال گذشته
اقدامات شاخص حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور در ۴ سال گذشته

معاون اداری، مالی دانشگاه پیام نور برخی از مهمترین اقدامات انجام شده در ۴ سال اخیر این معاونت را تشریح کرد.

به گزارش یوپنا دکتر حسن علیزاده با تشریح عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی در طول ۴ سال گذشته، مدیریت و انضباط مالی را نخستین و مهم ترین ماموریت در محور مدیریت مالی این حوزه معرفی کرد و گفت: معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور با هدف کاهش هزینه های جاری همزمان با افزایش تسهیلات رفاهی و افزایش حقوق کارکنان، توانست اقدامات مطلوبی را انجام دهد.

مدیریت و انضباط مالی

به گزارش روابط عمومی، معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کاهش هزینه های جاری با اعمال صرفه جویی صحیح و هدفمند (هزینه های نگهداری، استهلاک، آب، برق و گاز و …)را اولین اقدام عنوان کرد و افزود: این اقدام منجر به کاهش ۶۸% هزینه های جاری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶ با وجود تورم ۱۴۸% قیمت ها شد.
وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی حق مدیریت پرداختی در تمام سطوح اظهار داشت: میزان حق مدیریت در ۱۳۹۶ علیرغم تورم ۴ ساله ، بیش از میزان حق مدیریت در سال ۱۳۹۹ بوده است.
دکتر علیزاده کاهش تعداد پست های مدیریتی را یکی دیگر از اقدامات در حوزه مدیریت و انضباط مالی عنوان کرد و اظهار داشت: معاونت اداری، مالی و عمرانی همچنین توانست با ساماندهی ساختار سازمانی دانشگاه بر اساس تعداد دانشجو با شاخص های؛ رده بندی جدید استانها براساس وضع موجود، ادغام پست ها براساس کارکرد و ظرفیت در صف و ستاد ضمن چابک سازی ساختار دانشگاه موجب ایجاد بهره وری قابل توجهی شد.
عضو هیات رئیسه دانشگاه پیام نور افزود:معاونت اداری و مالی با ایجاد ظرفیت هایی چون بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با سابقه ۲۵ سال و فراهم سازی شرایط انتقال کارکنان (علمی و اداری) متقاضی انتقال به سایر دانشگاه ها ، موسسات آموزشی و پژوهشی شاهد کاهش حدود ۱۰ درصدی ( ۱۳۳۶ نفر) از نیروی انسانی بدون تعدیل یک نفر و با درخواست و تمایل افراد، ۶۶ انتقال، ۸۴ بازنشسته، ۳۵ بازخرید در بین اعضای هیات علمی و ۳۳۴ انتقال، ۶۲۰ بازنشسته، ۱۹۷ بازخرید نیروهای اداری بدون تعدیل حتی یک نفر بوده است.

افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه
دکتر حسین علیزاده ضمن اشاره به افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه به عنوان ماموریت دوم حوزه معاونت اداری و مالی افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته ، درآمد اختصاصی دانشگاه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد ۷۶ درصدی را نشان می دهد.
وی میزان افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه را برابر با ارزش ریالی۴۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۶ (۱۳۹۶ برابر با ۵۵۰۰ میلیارد ریال- ۱۳۹۷ برابر با ۹۷۰۰ میلیارد ریال) عنوان کرد.

توازن بودجه ای
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور، توازن بودجه ای را یکی دیگر از ماموریت های مهم این حوزه دانست و گفت: این ماموریت با استراتژی اعمال پایه و حقوق قانونی در کنار افزایش پرداخت های حقوق و دستمزد بدون ایجاد دین و بدهی برای دانشگاه انجام شد و شرایط اجرا نیز شامل؛ افزایش سنواتی حقوق، افزایش فوق العاده جذب اعضای علمی از سال ۱۳۹۹و افزایش ۵۰ درصدی حقوق اعضای اداری (بدون احتساب همسان سازی)است.
وی با اشاره به نتایج این اقدام اظهار داشت: در مرحله اول ارتقای رتبه و پایه تمامی همکاران علمی و اداری انجام شد که طبق آن در بخش همکاران اداری؛۲۲۵۴ اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، ۸۷۶۵ مورد ارتقا رتبه شغلی کارکنان (مهارتی به رتبه ۳، رتبه ۳ به ۲ و رتبه ۲ به ۱)،۳۷۳۱۴ مورد اعمال پایه برای همکاران اداری و ۲۲۱۴ مورد احیای اعمال پایه همکاران اداری مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ (با ارزش ریالی ۷۴ میلیارد ریال) انجام شد.
وی نتایج اقدامات در بخش همکاران علمی را نیز شامل؛ ۷۴۷ مورد ارتقا رتبه همکاران علمی (مربی به استادیار، استادیار به دانشیار و دانشیار به استاد) و ۹۰۴۵ مورد اعمال پایه برای همکاران علمی عنوان کرد.
دکتر علیزاده دومین اقدام مهم را در زمینه توازن بودجه ای، تبدیل وضعیت همکاران علمی و اداری ذکر کرد و افزود: در بخش همکاران علمی؛۶۵۲ تبدیل وضع به پیمانی،۱۲۵۸ تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی، ۱۰۰ تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی،۶۷۸ مورد مامور به تحصیل و ۸۹۰ مورد پایان ماموریت به تحصیل صورت گرفت و در بخش همکاران اداری نیز؛ ۴۶۶ تبدیل وضع از پیمانی به رسمی ازمایشی،۳۴۲ تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و ۲۰۹ مورد تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی بند و ماده ۴۴ (ایثارگران) انجام شد.
وی شاخص انجام این اقدام را نیز عدم ایجاد بدهی برای مدیران آتی و تحمیل دیون به بدنه دانشگاه عنوان کرد و افزود: تبدیل وضعیت همکاران علمی و اداری در شرایط ؛افزایش ۱۳۷ درصدی هزینه های حقوق پرسنلی (۷۷۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ – ۱۸۲۶۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰) با ارزش ریالی : ۱۰۵۶۰ میلیارد ریال، افزایش ۷۶ درصدی درآمدهای اختصاصی دانشگاه (۵۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶- ۹۷۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹) با ارزش ریالی: ۴۲۰۰ میلیارد ریال و ۱۶۰۰ میلیارد ریال بدهی انباشته پیش از سال ۱۳۹۶ صورت گرفت.

وی اظهار داشت:این اقدام نتایج ؛ صرفه جویی و درآمدزایی جهت مدیریت هزینه ها بدون اخذ وام و ایجاد دیون برای دانشگاه، عدم تعدیل حتی یک نفر نیرو در کنار ایجاد ثبات شغلی (اعمال تمام مزایا، حق مسئولیت، ارتقا و پست برای تمام کارکنان قراردادی)، پرداخت کامل ۱۶۰۰ میلیارد ریال بدهی انباشته پیش از سال ۱۳۹۶ به غیر از بدهی مالیاتی و شهرداری ها را به همراه داشت.

محور دوم: اقدامات ساختاری
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور دومین محور را « اقدامات ساختاری» عنوان کرد و گفت: ایجاد شفافیت اداری نخستین ماموریت در حوزه اقدامات ساختاری است.
ایجاد شفافیت اداری
دکتر حسن علیزاده مجموعه اقدامات در زمینه ایجاد شفافیت اداری را ؛ پیاده سازی اصل مغفول مانده حسابداری تعهدی در تمامی مراکز و واحدها (تکلیف به جا مانده از سال ۱۳۹۱ که مقرر بود تا پایان سال ۱۳۹۳ در دانشگاه پیاده شود و با ۳ سال تاخیر صورت نگرفته بود)،تدوین برنامه راهبردی دانشگاه، برنامه اجرایی سالانه و برنامه پنج ساله بر اساس تکلیف ماده ۱۱ ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب هیات امنا ، انتقال تمامی حساب های دانشگاه به حساب متمرکز بانک مرکزی به منظور شفافیت و سهولت دسترسی نهادهای نظارتی، ثبت تمامی اموال دانشگاه در سامانه حسابداری تعهدی، بازمهندسی ساختار سازمانی دانشگاه، تجمیع حوزه های دارای وظایف مشترک در راستای کاهش هزینه، تهیه و تدوین اولین سند جامع منابع انسانی دانشگاه برای اولین بار عنوان کرد.
وی همچنین ساماندهی تمامی پرسنل دانشگاه در کل کشور (در کمتر از ۶ ماه) ، پیاده سازی نظام ارزیابی کارکنان به صورت فصلی، پیاده سازی فرآیند انتخاب کارمند نمونه در راستای حمایت از کارکنان ، اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی متناسب با مراکز خودگران و تسهیل شرایط درآمدزایی ، حرکت در راستای خودگردانی مراکز و واحدهاو تهیه شناسنامه الکترونیکی تمامی اموال و ساختمان های دانشگاه را از دیگر اقدامات در این حوزه عنوان کرد.

تمرکز زدایی و تفویض امور به استانها
دکتر حسن علیزاده افزود: ماموریت دوم حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی در زمینه اقدامات ساختاری، تمرکز زدایی و تفویض امور به استانها ذکر کرد و افزود: این اقدام با هدف توانمندسازی استانها و تمرکززدایی از سازمان مرکزی صورت گرفت و شامل؛ تفویض مزایده ها، مناقصات و انعقاد کلیه قراردادها به استانها و همچنین تشکیل کمیته منابع انسانی در استانها و تفویض تایید صورت وضعیت های استانی و صدور احکام کارگزینی بود.

به سامانه سپاری کلیه فعالیت های اداری
وی با اشاره به سامانه سپاری کلیه فعالیت های اداری افزود: معاونت اداری و مالی به دنبال کاهش فرآیندهای اداری با بهره گیری از بسترهای الکترونیکی و افزایش راندمان کاری بود که خوشبختانه با راه اندازی سامانه جامع erp، سامانه پیشخوان خدمت الکترونیک و سامانه نقل و انتقالات این مهم محقق و کلیه امور قابل واگذاری به سامانه ها انجام شد.

نظم بخشی و تعیین تکلیف پروژه های معوق
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور همچنین به نظم بخشی و تعیین تکلیف پروژه های معوق به عنوان ماموریت چهارم در حوزه اقدامات ساختاری اشاره کرد و اذعان داشت: در این راستا؛ تعیین تکلیف ۲۶۳ صورت وضعیت مربوط به پروژه های معوق پیش از سال ۱۳۹۶، صرفه جویی ۳۳۰ میلیارد ریالی با بررسی دقیق صورت وضعیت های پیمانکاران (کاهش صورت وضعیت ها از مبلغ ۱۴۹۰ میلیارد ریال به ۱۱۶۰ میلیارد ریال )، ایجاد کارتکس الکترونیک و صورت وضعیت آنلاین برای تمامی پروژه های دانشگاه در راستای نظارت بهتر، تهیه شناسنامه فنی برای کلیه پروژها و تهیه و ابلاغ شیوه نامه تعمیر و نگهداری با موفقیت انجام شد.

هویت دار کردن املاک و مستغلات
دکتر حسن علیزاده هویت دار کردن املاک و مستغلات را ماموریت پنجم این حوزه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کل سندهای دانشگاه از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۶ برابر با ۳۳۳ سند و تعداد املاکی که صرفا در سال ۱۳۹۷ ، سند دار شدند برابر با ۱۳۳ ملک است که بعد از سال ۱۳۹۷ به معاونت حقوقی واگذار شد .

خدمات رفاهی و پرسنلی
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خدمات رفاهی و پرسنلی را یکی دیگر از محورهای مهم این حوزه عنوان کرد و با اشاره به ماموریت اول در این حوزه افزود: ساماندهی تسهیلات مالی در راس فعالیت های خدمات رفاهی و پرسنلی قرار گرفت و بر این اساس اقداماتی چون؛ تدوین ایین نامه جامع خدمات رفاهی و درمانی دانشگاه پیام نور، مشمول شدن تمامی همکاران بازنشسته در طرح های بیمه تکمیلی، ارائه گزارش های ماهانه پرداخت تسهیلات در پورتال رفاهی به منظور شفافیت بهتر، ارائه ۲۶۲۷۰ فقره تسهیلات وام به همکاران علمی و اداری (سرانه هر نفر ۲ فقره) شامل؛۸۳۰۰ فقره وام ۱۳% مرابحه،۱۷۳۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه ۴ درصد،۳۲۰ فقره وام ۱۸ درصد،۳۵۰ فقره وام مسکن اعضای هیات علمی و همچنین افزایش بی سابقه تسهیلات اعطایی صندوق قرض الحسنه کارکنان شامل؛ تعداد تسهیلات اعطایی صندوق قرض الحسنه از ابتدای تاسیس ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۶: ۱۲۰۰۰ فقره و تعداد تسهیلات اعطایی در سه سال ۹۷ تا ۱۴۰۰: ۷۵۰۰ فقره وام صورت گرفت. میانگین پرداخت سالیانه وام قرض الحسنه از ۱۵۰۰ وام در سال به ۲۵۰۰ وام در سال افزایش یافته است.

افزایش مراکز خدمات رفاهی
وی در پایان اظهار داشت: معاونت اداری و مالی طی ۴ سال اخیر با برنامه ریزی هدفمند و پیگیری های لازم توانست با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی به کارکنان خود ، ۴۰۰ تخت جدید ایجاد کند و این در حالی است که طی ۲۹ سال گذشته (حدفاصل سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۶) دانشگاه توانسته بود تنها ۶۰۰ تخت ایجاد کند. . در مجموع در حال حاضر ۱۰۰۰ تخت آماده خدمت رسانی به همکاران است.