اقدام شایسته فرهنگی در دانشگاه پیام نور/ برگزاری یکشنبه های فرهنگی با محوریت مسائل دانشجویی و فرهنگی
اقدام شایسته فرهنگی در دانشگاه پیام نور/ برگزاری یکشنبه های فرهنگی با محوریت مسائل دانشجویی و فرهنگی

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور گفت: برای تعامل بیشتر بین استان ها و معاونت فرهنگی یکشنبه های هر هفته سلسه نشست هایی با استان ها برگزار می شود.

به گزارش یوپنا دکتر ناجی معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اظهار داشت: برای شناسایی و استفاده از ظرفیت های فرهنگی هر استان از تیرماه امسال معاونت فرهنگی با روسای استان ها و مسئولان بخش های مرتبط با حوزه های مختلف معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی، این نشست ها را برگزار کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون این نشست ها در ۸ استان برگزار شد و در آن استان ها به نقطه نظرات خود برای بهبود مسائل فرهنگی و دانشجویی پرداختند.

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور در پایان گفت: این نشست ها قطعا می تواند در شناسایی و شناخت مسائل فرهنگی کمک شایانی به مجموعه کند.