ارتقای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه استادی، دانشیاری و استادیاری صورت گرفت
ارتقای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه استادی، دانشیاری و استادیاری صورت گرفت

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه به مرتبه استادی و دانشایری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر مرتضی محسنی دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای ۲ عضو علمی به مرتبه استادی، ۲ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و ۸عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه،  دکتر محمد اورکی عضو هیأت علمی مرکز تهران جنوب در رشته روانشناسی و دکتر علی محمدزاده عضو هیأت علمی مرکز تبریز در رشته روانشناسی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی، دکتر حسین رحمانی تیرکلائی عضو هیأت علمی مرکز شهرري در رشته مدرسی الهیات و معارف اسلامی و آق دکتر حمید قاضی زاده عضو هیأت علمی مرکز تنکابن در رشته کتابداري و اطلاع رسانی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

دبیر هیأت ممیزه افزود: در این جلسه هشت عضو علمی نیز با تأیید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده‌شان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتن