گسترش فعالیت مرکز بین الملل دانشگاه در اولویت قرار گیرد/ هدفمندسازی ظرفیت ویژه دانشگاه در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
گسترش فعالیت مرکز بین الملل دانشگاه در اولویت قرار گیرد/ هدفمندسازی ظرفیت ویژه دانشگاه در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

دانشگاه پیام نور با توجه به گستردگی آن در سراسر کشور، اهداف و رسالت های ویژه ای دارد که دستیابی به آنها با هدفمند سازی ظرفیت های منحصر به فرد این دانشگاه محقق خواهد شد.

دکتر ابراهیم تقی زاده با اشاره به ظرفیت های ویژه دانشگاه در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گفت: دانشگاه پیام نور با توجه به گستردگی آن در سراسر کشور، اهداف و رسالت های ویژه ای دارد که دستیابی به آنها با هدفمند سازی ظرفیت های منحصر به فرد این دانشگاه محقق خواهد شد.
به گزارش یوپنا، رئیس دانشگاه پیام نور در نخستین نشست هم اندیشی با معاونان و مدیران این دانشگاه که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، افزود: ثبت نام بیش از ۳۷۵ هزار دانشجو از سراسر کشور در دانشگاه پیام نور، موهبتی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگین است که باید بتوانیم ضمن ارائه خدمات موثر آموزشی، در عرصه های پژوهشی و فرهنگی نیز بسترهای رشد و پیشرفت اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان اداری دانشگاه را فراهم آوریم.
وی با تاکید بر چابک سازی دانشگاه افزود: تاکنون اقدامات مثبتی  در حوزه های مختلف دانشگاه صورت گرفته است و می توان ضمن تداوم این اقدامات، با تاکید بر نقاط قوت دانشگاه ، مسیر هدفمند و روشنی را برای آینده ترسیم کرد.

  • جذب دانشجوی خارجی و گسترش فعالیت های برون مرزی

دکتر تقی زاده با اشاره به ظرفیت های حوزه معاونت آموزشی اظهار داشت: طرح آمایش رشته ها اقدام مثبتی است که در این حوزه انجام شده است و باید بتوانیم با گسترش فعالیت های برون مرزی و جذب بیشتر دانشجویان خارجی، درزمینه انتقال دانش ، تعاملات علمی و همچنین درآمدزایی، موثرتر عمل کنیم.

  • ظرفیت ویژه دانشگاه در برگزاری دوره های آموزشی مهارتی و آزمون های الکترونیکی

وی برگزاری دوره های آموزشی مهارتی و آزمون های الکترونیکی دانشگاه را مطلوب دانست و گفت: دانشگاه پیام نور با برخورداری از زیرساخت های غنی الکترونیکی می تواند ضمن ارائه خدمات آموزشی و انجام رسالت خود، در زمینه درآمدزایی بیشتر نیز اهتمام ورزد تا بتواند از محل درآمدهای اختصاصی ، امکانات مطلوب تری را برای دانشجویان و مجموعه خانواده پیام نور فراهم آورد.

  • جایگاه ویژه معاونت فرهنگی دانشجویی در تربیت دانشجویان

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به اهمیت حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی افزود: زمانی که از تربیت دانشجو صحبت می کنیم ، بخش تاثیرگذار و مهم، قطعا معاونت فرهنگی دانشجویی است که می تواند ضمن حفظ تعامل خود با دانشجویان، در زمینه رشد و بالندگی تمامی ابعاد شخصیتی آنها مثمر ثمر باشد.
دکتر تقی زاده برگزاری المپیادهای فرهنگی – ورزشی در دانشگاه پیام نور را نقطه عطف تعامل گسترده دانشگاه با دانشجویان دانست و اظهار داشت: ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان از مهم ترین وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی است که با برگزاری این المپیادها هر چند به صورت الکترونیکی می توانیم به این رسالت جامه عمل بپوشانیم.

  • فراهم سازی بسترهای متعدد اعطای وام دانشجویی

وی بر لزوم پیگیری مطالبات و انتظارات به حق دانشجویان و کارکنان مجموعه بزرگ دانشگاه پیام نور تاکید کرد و با عنوان اینکه پیشنهادات سازنده قطعا در پیشبرد کارها موثر است، گفت: بدون شک تحقق اهداف بدون درنظر گرفتن انتظارات و مطالبات میسر نخواهد بود و تمامی بخش های دانشگاه برای پیشبرد ماموریت ها و مسئولیت های خود نیازمند حمایت و رسیدگی هستند.
دکتر تقی زاده اختصاص تسهیلات وام دانشجویی را ضروری دانست و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، دغدغه مالی دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد و دانشگاه باید برای فراهم سازی بسترهای متعدد اعطای تسهیلات وام دانشجویی  تلاش کند.
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین روند اقدامات معاونت اداری و مالی برای کسب درآمد و رفع کسری های بودجه ای را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: از آنجا که دانشگاه پیام نور بخشی از هزینه های خود را از محل بودجه دولتی و بخش دیگری را از محل شهریه های دانشجویی تامین می کند، برای تامین هزینه های مازاد باید به دنبال کسب درآمدهای اختصاصی باشد و معاونت اداری و مالی می تواند در این زمینه راهکارهای سازنده ای را ارائه کند.

  • لزوم ثبت رتبه های پژوهشی و واقعی سازی آمار پژوهشی دانشگاه پیام نور

دکتر ابراهیم تقی زاده یکی از عوامل موثر در جذب دانشجوی خارجی را واقعی سازی آمار پژوهشی دانشگاه پیام نور عنوان کرد و گفت: متاسفانه همه رتبه های پژوهشی و اقدامات تحقیقاتی دانشگاه به طور دقیق ثبت نشده و همین مسئله موجب کاهش رتبه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی شده است چنانچه آمار پژوهشی دانشگاه واقعی شود، به دلیل جایگاه مطلوب علمی و پژوهشی این دانشگاه می توانیم دانشجویان بیشتری در حوزه بین الملل جذب کنیم.
رئیس دانشگاه پیام نور کاربردی شدن طرح های پژوهشی دانشگاه را در رشد و پیشرفت دانشگاه حیاتی دانست و اظهار داشت: اگر جایگاه واقعی و سطح پژوهشی غنی دانشگاه پیام نور به درستی معرفی شود، تمامی ارگان ها و سازمان ها از ظرفیت کلان این دانشگاه آگاه شوند، قطعا طرح های پژوهشی خود را به این دانشگاه محول خواهند کرد.

  • نقش مهم معاونت پژوهشی در ارتقای کیفیت و پایدارسازی منابع

وی با عنوان اینکه حوزه معاونت پژوهشی حوزه بسیار مهمی است که می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت در زمینه درآمدزایی و پایدارسازی منابع نقش موثری ایفا نماید، افزود: دانشگاه پیام نور از آزمایشگاه های استاندارد و مجهزی برخوردار است که می تواند نیاز بسیاری از محققان و پژوهشگران را مرتفع کند.
دکتر تقی زاده همچنین به مرکز انتشارات دانشگاه پیام نور اشاره کرد و اظهار داشت: این مرکز ظرفیت و قابلیت ارائه خدمات گسترده چاپ و توزیع منابع درسی را داراست که می توان از آن در زمینه درآمدزایی بهره مند شد.

  • لزوم نظارت حوزه حقوقی بر آیین نامه ها و بخشنامه ها

رئیس دانشگاه پیام نور در بخش دیگری از سخنانش حوزه معاونت امور مجلس را نیز یکی از تاثیرگذارترین و موثرترین حوزه ها در پیشبرد اهداف دانشگاه دانست و افزود: بدون شک عملکرد حوزه معاونت پارلمانی و امور مجلس دانشگاه پیام نور مطلوب بوده است و در آینده نیز با تبیین برنامه های هدفمند و نظارت بیشتر حوزه حقوقی بر آیین نامه ها و بخشنامه ها می توانیم نظم و انضباط بیشتری ایجاد کنیم.
وی در پایان ظرفیت های دانشگاه پیام نور را بسیار ارزشمند دانست و گفت: با هدفمندسازی این ظرفیت ها و تقسیم کار، دانشگاه پیام نور می تواند منشاء خدمات ارزنده ای برای آموزش عالی کشور باشد.