ضرورت ایجاد تحول در شیوه آموزشی دانشگاه پیام نور
ضرورت ایجاد تحول در شیوه آموزشی دانشگاه پیام نور

دکتر علیرضا دل افکار خدمت به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی را ارزشمند دانست و گفت: حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مسئولیت سنگینی است که از اعتماد رئیس دانشگاه پیام نور بابت اعطای این مسئولیت سپاسگزارم و برای دکتر مرتضی محسنی موفقیت و پیروزی را آرزومندم.

به گزارش یوپنا، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در مراسم معارفه خود افزود: حوزه آموزشی دانشگاه پیام نور در طول بیش از سه دهه فعالیت، با شیوه ای ثابت و ایستا در حال فعالیت است که نیازمند یک تحول جدی در این حوزه هستیم و امید که با حمایت همکاران این حوزه بتوانیم در این زمینه تحولات بزرگی را ایجاد کنیم.

دکتر مرتضی محسنی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از رئیس دانشگاه پیام نور و آرزوی موفقیت برای دکتر دل افکار اظهار داشت: پذیرش مسئولیت اجرایی در دانشگاه پیام نوربا توجه به گستردگی در سراسر کشور، کاری مهم و خطیر است و من آنچه در توان داشتم در اختیار دانشگاه گذاشته ام.

وی ضمن آرزوی توفیق برای دکتر دل افکار اظهار داشت: قطعا با وجود دکتر دل افکار حوزه معاونت آموزشی بالنده تر و شکوفاتر از قبل پیش خواهد رفت.