انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور + بیوگرافی
انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور + بیوگرافی

دکتر حیدر جهان بخش به عنوان سرپرست جدید فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش یوپنا با حکم دکتر تقی زاده ریاست عالیه دانشگاه پیام نور دکتر حیدر جهان بخش به عنوان سرپرست جدید فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

از سوابق و تجارب اجرایی ایشان در دانشگاه پیام نور می توان به مسئولیت های چون؛ قائم مقام معاونت طرح و توسعه و امور استانهای پیام نور، رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه، سرپرست دفتر برنامه ریزی و امور استانها دانشگاه، عضو شورای دانشگاه، عضو شورای پژوهشی پیام نور استان تهران، عضو شورای فرهنگی و عضو کمیته نظارت بر نشریات اشاره داشت.

وی همچنین عضو شورای بسیج اساتید دانشگاه پیام نور، مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در امور مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، عضویت در هیأت مدیره و هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره را در کارنامه خود دارد.

وی با مرتبه علمی دانشیاری عضو علمی گروه معماری و شهرسازی پیام نور مرکز تهران شرق می باشند.