سرپرست جدید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور منصوب شد
سرپرست جدید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور منصوب شد

دکترمحمد علی ابراهیمی طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش یوپنا، در حکم دکتر ابراهیمی آمده است:

رعایت کلیه قوانین و ضوابط حاکم بر نظام پژوهشی دانشگاه، توجه ویژه به سند چشم انداز نقشه جامع علمی و اسناد فرادستی، عملیاتی نمودن برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور در حوزه ماموریت جنابعالی، توسعه زیرساخت های پژوهشی و فناوری دانشگاه متناسب با اولویت های کشور،  اجتناب از تحمیل هزینه های غیرضروری، هدایت اساتید به جذب پروژه های بزرگ ملی، تولید و بومی سازی یافته های پژوهشی، اعمال سیاست ها و راهبردهای موثر و کارآمد به منظور تقویت فعالیت های پژوهشی، تقویت و راه اندازی پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان، ساماندهی خروجی پژوهش، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و گسترش پژوهش های تقاضامحور، توجه به نوآوری ها و شکوفایی در دانشگاه، تقویت همکاری های پژوهشی متقابل با سایر دانشگاه های داخلی و خارجی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مراکز علمی و دستگاه های اجرایی و نهادینه کردن تحقیقات مشترک ، ارتقا و توسعه فعالیت های پژوهشی خصوصا بنیادی، توسعه ای و کاربردی در جهت حل مشکلات جامعه، توسعه دیپلماسی علمی و فناوری در منطقه و جهان، ایجاد زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری و مشارکت در پژوهش ها و قراردادهای بین المللی با هدف افزایش کیفیت دستاوردهای پژوهشی و تولیدات علمی باید سرلوحه اقدامات آن معاونت قرار گیرد.
امید است با استمداد از عنایات حق تعالی و بهره مندی از تجربیات همکاران، در راه تحقق اهداف دانشگاه و مطالب مزبور و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و موید باشید.