مشاورین رئیس دانشگاه پیام نور منصوب شدند
مشاورین رئیس دانشگاه پیام نور منصوب شدند

دکتر کریم نجفی برزگر و‌ دکتر محمد تقی امینی با احکام ریاست عالیه دانشگاه پیام‌نور به عنوان مشاورین رییس دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش یوپنا، دکتر تقی زاده ریاست عالیه دانشگاه پیام نور کشور در احکام جداگانه ای دکتر نجفی برزگر و دکتر امینی را به عنوان مشاورین خود منصوب کردند.

در حکم دکتر نجفی برزگر آمده است: امید است با استمداد از عنایت حق تعالی، درایت و تدبیر و بهره مندی از تجربیات همکاران در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، موفق و موید باشید.

همچنین در حکم دکتر امینی آمده است: امید است با استمداد از عنایت حق تعالی، درایت و تدبیر و بهره مندی از تجربیات همکاران در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، موفق و موید باشید.