مسول جدید بسیج اساتید دانشگاه پیام نور منصوب شد
مسول جدید بسیج اساتید دانشگاه پیام نور منصوب شد

دکتر محمد تقی امینی به عنوان مسئول دفتر هماهنگی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش یوپنا همزمان با هفته بسیج، دکتر ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور به همراه مسئول نهاد رهبری، مشاورین رئیس دانشگاه پیام نور و رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با حضور در منزل دکتر علیرضا پارسا از خدمات آن استاد فقید تجلیل کرد.

در حاشیه این دیدار، آقای دکتر محمدتقی امینی از سوی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور بعنوان مسئول دفتر هماهنگی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور منصوب و حکم انتصاب ایشان توسط دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور به وی اعطا گردید.

لازم به ذکر است پیش از این مرحوم دکتر پارسا رئیس بسیج اساتید دانشگاه پیام نور بود که در مردادماه امسال دعوت حق را لبیک گفت.