تبدیل وضعیت دانشگاه پیام نور لردگان از واحد به مرکز
تبدیل وضعیت دانشگاه پیام نور لردگان از واحد به مرکز

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها در دانشگاه پیام نور گفت: شورای گسترش آموزش عالی، موافقت خود را با تبدیل وضعیت دانشگاه پیام نور واحد لردگان به مرکز اعلام کرد.

به گزارش یوپنا، دکتر جمالزاده افزود: این اقدام با توجه به ارتقای برخی از واحدهای دانشگاه پیام نور و مصوبه هیات امنای دانشگاه مبنی بر موافقت با تبدیل وضعیت تعدادی از واحدهای دانشگاه به مرکز صورت گرفت که در نهایت با پیگیری‌های دفتر هماهنگی امور استان‌ها و موافقت شورای گسترش آموزش عالی تبدیل وضعیت محقق شد.
وی افزود: برای تعدادی دیگر از واحدهای دانشگاه نیز این فرایند در دست پیگیری و اقدام است.