تبدیل وضع ۱۰۵۲ پرسنل ایثارگر به رسمی قطعی / پیگیری برای همسان سازی حقوق اعضای علمی
تبدیل وضع ۱۰۵۲ پرسنل ایثارگر به رسمی قطعی / پیگیری برای همسان سازی حقوق اعضای علمی

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور در هفتمین نشست مجازی خود در لایو اینستاگرام به سوالات همکاران علمی و اداری پاسخ داد.

به گزارش یوپنا دکتر علیزاده معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور در نخستین بخش گفتگوی زنده اینستاگرامی خود درباره تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر دانشگاه اظهار داشت: از مجموع پرسنل دانشگاه ۱۰۵۲ نفر (پیمانی؛ قراردادی و شرکتی) مشمول طرح تبدیل وضع ایثارگری هستند که یکی از برنامه های مهم دانشگاه در سال ۱۴۰۰ می باشد.

بارگزاری پرونده ۷۰۶ ایثارگر در سامانه سازمان استخدامی 

وی ادامه داد: از مجموع نیروهای ایثارگر برای تبدیل وضع به رسمی مدارک ۷۰۶ نفر در سامانه سازمان استخدامی بارگزاری شد که برای ۵۱۱ نفر ردیف استخدامی نهایی شد و احکام تعداد زیادی نیز صادر شد که مابقی هم در حال انجام می باشد.

دکتر علیزاده با تاکید بر اینکه تا پایان آذرماه مدارک مربوط به همه پرسنل ایثارگر (پیمانی، قراردادی و شرکتی) در سامانه سازمان اداری و استخدامی برای اخذ ردیف استخدامی بارگزاری می شود اظهار داشت: تا امروز از مجموع ۱۰۵ نفر نیروی پیمانی ۷۹ نفر ردیف استخدامی آنها صادر شد و از ۶۸۰ نیروی قراردادی ایثارگر مدارک ۵۸۰ نفر در سامانه مربوطه بارگزاری و ردیف استخدامی ۴۳۲ از آنها انجام که احکام نزدیک به ۴۰۰ نفر از آنها صادر و مابقی هم در حال انجام هست.

تبدیل وضع ۲۷۶ نفر از نیروهای ایثارگر شرکتی 

وی درباره تبدیل وضع نیروهای شرکتی ایثارگر گفت: با توجه به اینکه دستورالعمل تبدیل وضع این عزیزان بخشی در خرداد ماه و بخشی دیگر در مرداد ماه سال جاری ابلاغ شد پروسه انجام آنها نسبت به سایر همکاران دیرتر شروع شده است.
تعداد نیروی های شرکتی ایثارگر ۲۷۶ نفر می باشند که از این‌ تعداد مدارک ۲۱ نفر بارگذاری شد و تا پایان آذرماه نیروهای که تاییده گزینش و تاییده تحصیلی آنها آماده باشد بارگذاری خواهد شد.

پیگیری برای تبدیل وضع نیروهای غیر ایثارگر

دکتر علیزاده درباره تبدیل وضع نیروهای غیر ایثارگر اظهار داشت: طرحی در سال های قبل برای این نیروها در مجلس مد نظر بود که مشکلاتی داشت که این موضوع در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس به صورت جامع تری در حال بررسی می باشد.

۳۴۵ میلیارد تومان بودجه برای همسان سازی نیاز می باشد

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور درباره همسان سازی حقوق اعضای علمی دانشگاه های وزارت علوم با اعضای علمی غیر بالینی وزارت بهداشت گفت: بودجه مصوب دانشگاه در سال ۱۴۰۰ دانشگاه صرفا پاسخگوی حقوق و‌ دستمزد و هزینه های جاری هست که در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در بودجه ابلاغی اعتبار لازم برای همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی در بند واو تبصره دو قانون بودجه لحاظ شده بود در اریبهشت ماه امسال در جلسه هیات امنا (همزمان) همسان سازی حقوق اعضای علمی به تصویب هیئت امنای محترم دانشگاه رسید که میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن ۳۴۵ میلیارد تومان برآورد شد که تامین آن از محل بند واو تبصره دو و خارج از بودجه ابلاغی دانشگاه می باشد با توجه به مصوبه هیئت امنا دانشگاه نسبت به اجرای مصوبه اقدام و احکام همسان سازی را مطابق با مصوبه هیئت امنا صادر کرد و پرداخت این احکام طبق معمول منوط به تامین اعتبار لازم طبق مصوبه قانونی دانست.

پیگیر بودن دانشگاه برای اجرای کامل مصوبه 

دکتر علیزاده تصریح کرد: در این راستا با بررسی های بعمل آمده از محل افزایش درآمد اختصاصی پرداخت بخش اول همسان سازی اجرا و بخش دوم منوط به تامین اعتبار لازم از محل مربوط می باشد مسئولین دانشگاه سخت پیگیر اجرای کامل این مصوبه هستند و اگر اراده ای بر اجرای آن نبود احکام را صادر نمی کرد.
وی در پایان درباره همسان سازی حقوق اعضای علمی گفت: مشکل اصلی در اجرای کامل این قانون عدم تامین اعتبار آن از بند واو تبصره دو بوده و بودجه دانشگاه پاسخگوی پرداخت هزینه های این افزایش نیست به محض تامین اعتبار لازم قطعا دانشگاه نسبت به اجرای کامل آن اقدام خواهد نمود.