افتخارآفرینی دانشجوی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران جنوب در مسابقات کشوری قرآن کریم
افتخارآفرینی دانشجوی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران جنوب در مسابقات کشوری قرآن کریم

انشجوی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران جنوب در مسابقات سراسری قرآن کریم مقام سوم کشور را کسب کرد.

به گزارش یوپنا به نقل از روابط عمومی مرکز حمیدرضا نصیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مرکز تهران جنوب در چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش قرائت تحقیق به مقام سوم کشور دست یافت.

لازم به ذکر است وی سال قبل در مسابقات دانشجویان پیام نور، مقام اول و در مسابقات دانشجویان دانشگاه های کشور مقام دوم را کسب کرد.