دریافت بیش از ۴۶۰ ردیف استخدام رسمی قطعی ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت استخدامی در دانشگاه پیام نور
دریافت بیش از ۴۶۰ ردیف استخدام رسمی قطعی ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت استخدامی در دانشگاه پیام نور

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور از دریافت ۴۶۰ ردیف استخدام رسمی قطی ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت استخدامی در دانشگاه پیام نور خبر داد.

به گزارش یوپنا، دکتر حسن علیزاده در نشست همکاران علمی و اداری دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی ضمن بیان نحوه اجرای فرآیند قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در دانشگاه پیام نور افزود: در راستای اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور مشمول تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی هستند که در همین راستا تاکنون مدارک بیش از ۷۳۰ نفر از مشمولین در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور جهت دریافت ردیف استخدام قطعی بارگذاری شده است.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نورافزود: اعضای غیر هیات علمی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در حال حاضر در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و شرکتی هستند که برای آنان بر اساس بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه موضوع بند “د” تبصره ۲۰قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور با توجه به مدرک و رشته تحصیلی پست بلا تصدی در تشکیلات تفصیلی دانشگاه در نظرگرفته شده و یا در صورت عدم وجود پست بلا تصدی نسبت به تغییر عنوان پست و یا انتقال و جابجایی آن، متناسب با شرایط و محل خدمت مشمول اقدام لازم صورت گرفته است.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و زمان باقیمانده تا پایان سال جاری بتوانیم شاهد تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ایثارگران دانشگاه پیام نور باشیم.