جذب دانشجوی خارجی علاوه بر درآمدزایی، اقدامی مثبت علیه توطئه ایران هراسی است / دانشجویان خارجی دانشگاه پیام نور بهترین سفیران کشور هستند
جذب دانشجوی خارجی علاوه بر درآمدزایی، اقدامی مثبت علیه توطئه ایران هراسی است / دانشجویان خارجی دانشگاه پیام نور بهترین سفیران کشور هستند

نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه پیام نور با مراکز بین الملل و مجریان برون مرزی به صورت ویدئوکنفرانس در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

به گزارش یوپنا، رئیس مرکز امور بین الملل در دانشگاه پیام نور در این نشست گفت : سیاست کلان دانشگاه پیام نور بر این اصل استوار است که در عرصه فعالیت های بین المللی به یک قطب با هدف جذب دانشجوی خارجی تبدیل شود.
دکتر سلطانی احمدی با اشاره به ماموریت های مهم مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور افزود: تلاش در جهت جذب دانشجوی خارجی، گسترش ارتباطات بین المللی دانشگاه با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه، توسعه کرسی های زبان فارسی و اسلام شناسی درمراکز بین الملل با درنظرگرفتن ۴ مولفه جغرافیا، زبان، رشته و سیاست در اولویت این مرکز قرار دارد.
وی با عنوان اینکه گفتمان درآمدزایی مهمترین هدف و اولویت فعالیت های دانشگاه ها به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی است، افزود: دانشگاه هایی که پیشرو نیستند این درآمدزایی را در پایین ترین سطح دنبال می کند ولی دانشگاه های پیشرو با نگاهی عمیق بر مسائل بین الملل تمرکز کرده و با جذب دانشجوی خارجی ارزآوری می کنند.
وی جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه پیام نور را ضروری و مهم دانست و افزود: جذب دانشجوی خارجی خارج از بعد درآمدزایی، اقدامی بسیار مهم علیه توطئه ایران هراسی دشمنان خواهد بود و دانشگاه با فراهم سازی امکان تحصیل برای دانشجویان خارجی سفیران فرهنگی مبلغ نظام مقدس جمهوری اسلامی را تربیت خواهد کرد.
وی اذعان داشت: دیدگاه دانشجویان خارجی با تحصیل در دانشگاه پیام نور وسیع تر و مطلوب تر خواهد بود چرا که آنها، به مرور زمان، نسبت به حاکمیت دروغ بر رسانه های غربی و اظهارات نادرست آنها علیه ایران آگاه شده و به بهترین سفیر برای ایران تبدیل خواهند شد.