سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان بوشهر منصوب شد
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان بوشهر منصوب شد

دکتر محمد چم کوری سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان بوشهر شد. 

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه پیام  نور دکتر محمد چم کوری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان بوشهر منصوب شد. 

مراسم معارفه وی امروز با حضور معاون حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور برگزار شد.

پیش از وی دکتر بحرانی این مسولیت را بر عهده داشت که با اهدای لوج تقدیر از خدمات ایشان تقدیر شد.