نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت، به میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می شود/ مهلت ارسال آثار تا ۳۰ بهمن
نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت، به میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می شود/ مهلت ارسال آثار تا ۳۰ بهمن

نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت ،اردیبهشت سال آینده به میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می شود.

به گزارش یوپنا، دکتر مهرداد احمدی، رییس شورای راهبردی کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت با بیان این خبر اظهارداشت: این کنفرانس با مجوز و نمایه ISC تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری آماده دریافت مقالات محققان و پژوهشگران سراسر کشور است.

وی اضافه کرد: امکان ثبت نام و ارسال مقاله به دبیرخانه همایش از طریق سایت اینترنتی http://manconf.ir فراهم است.

رئیس دانشگاه پیام نور شیراز آسیب شناسی تحول گرایی در سازمانهای عصرمدرن،آینده پژوهی و آینده نگاری نظام اداری ایران، استراتژی تحول در مدیریت صنعتی، بازرگانی، گردشگری، رسانه، ورزشی، مالی، کارآفرینی، بیمه، خدمات بهداشت و درمان و آموزش عالی، تحول گرایی سازمانها در سایه فناوری اطلاعات، مدیریت استراتژیک و مدیریت تغییر، مدیریت تحول استراتژیک در سازمانهای معاصر،علوم مدیریت و تحول گرایی،مدیریت استراتژیک و تحول گرایی، مدیریت دولتی و تحول گرایی،مدیریت بازرگانی و تحول گرایی،مدیریت صنعتی و تحول گرایی، مدیریت شهری و روستایی و تحول گرایی،مدیریت ورزشی و تحول گرایی،مدیریت آموزشی و تحول گرایی،مدیریت گردشگری و تحول گرایی،مدیریت رسانه و تحول گرایی،مدیریت بیمه و تحول گرایی،مدیریت کار آفرینی و تحول گرایی،مدیریت خدمات بهداشت و درمان و تحول گرایی،مدیریت آموزش عالی و تحول و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت را از محورهای این همایش نام برد.