دانشجوي دانشگاه پيام نور شيراز، قهرمان مسابقات جودو همگاني موسسات آموزش عالي كشور
دانشجوي دانشگاه پيام نور شيراز، قهرمان مسابقات جودو همگاني موسسات آموزش عالي كشور

دانشجوي ورزشكار دانشگاه پيام نور شيراز موفق به كسب مقام اول بخش دختران مسابقات جودو همگاني موسسات آموزش عالي كشور شد.

به گزارش یوپنا، مسابقات جودو همگاني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور به ميزباني دانشگاه شيراز با حضور ۷۵ دانشجو و از ۳۰ واحد دانشگاهي از سراسر كشور برگزار شد.

اين مسابقات به شيوه مجازي برگزار شد و پس از بررسي فيلم هاي ارسالي دانشجويان در سامانه ستاو، نفرات برگزيده توسط انجمن جودو و داوران در بخش دختران و پسران اعلام شد.

در بخش دختران، راضيه حسيني از دانشگاه پيام نور شيراز به عنوان نفر اول اين مسابقات معرفي شد و هاجر محمودي از دانشگاه صنعتي اصفهان و فاطمه بهادران از دانشگاه فني و حرفه اي شهركرد به عنوان نفرات دوم و سوم معرفي شدند.

گفتني است در بخش كاتا اين مسابقات نيز راضيه حسيني دانشجوي دانشگاه پيام نور شيراز موفق به كسب مقام سوم شد.