مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تمدید شد
مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تمدید شد

مهلت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور تا ۸ بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش یوپنا، طبق اعلام معاونت آموزشی، با توجه به اینکه تعدادی از پذیرفته شدگان نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ۱۴۰۰ موفق به ثبت نام نشده‌اند، ثبت نام غیرحضوری این دانشجویان تا ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

کلیه پذیرفته شدگان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ضمناً تمدید ثبت نام حضوری و انتخاب واحد این افراد مطابق تقویم آموزشی دانشجویان مشغول به تحصیل است.