سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان ایلام منصوب شد
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان ایلام منصوب شد

دکتر فرزاد اسفندیاری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان ایلام شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور دکتر فرزاد اسفندیاری به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور استان ایلام منصوب شد.

همچنین در بخشی از حکم دکتر اسفندیاری آمده است:امید است با تلاش و همراهی کلیه دانشگاهیان و همکاران اعم از اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی و نیز دانشجویان، در ارتقای جایگاه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن استان و تحرک بخشیدن به فعالیت های مراکز و واحدهای تابعه اهتمام ورزید.

دکتر اسفندیاری عضو علمی رشته الهیات می باشد که در سوابق وی مدیر حراست پیام نور استان ایلام و سرپرست دانشگاه پیام نور سرابله دیده می شود.