«آموزش» تنها راه برون رفت از چالش های محیط زیستی است
«آموزش» تنها راه برون رفت از چالش های محیط زیستی است

سمیه رفیعی آموزش محیط زیست و درک اصولی آن را یکی از گلوگاه های مهم کشور دانست و گفت: «آموزش» تنها راه برون رفت از چالش های محیط زیست کشور است و باید برای این مسئله سرمایه گذاری ویژه صورت گیرد.

به گزارش یوپنا، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیط زیست امروز در پنجمین جشنواره ملی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: آموزش محیط زیست در دنیا بازخوردهای بسیار مطلوبی در برداشته و چنانچه در کشور ما نیز آگاهی های لازم از طریق آموزش به افراد جامعه داده شود، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی با عنوان اینکه مسئولان و تصمیم سازان کشور باید به مسئله آموزش محیط زیست به عنوان یک سرفصل کلان نگاه کنند، افزود: از آنجا که آ آموزش های لازم در زمینه مسائل محیط زیست آن طور که شایسته است، ارائه نشده به دلیل کمبود آگاهی، قوانین اجرایی نیز در اولویت قرار نمی گیرد.