مهلت دفاع از رساله و پایان نامه دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد
مهلت دفاع از رساله و پایان نامه دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مهلت دفاع از رساله و پایان نامه دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد.

به گزارش یوپنا، طبق اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی؛ به منظور تسهیل برگزاری جلسات دفاع دانشجویان ، مهلت دفاع از رساله و پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (نیمسال ۴۰۰۱) تا ۱۸ بهمن ماه تمدید شد