نقش مهم آموزش محیط زیست در توسعه پایدار کشور / ظرفیت ویژه دانشگاه ها برای گسترش آموزش محیط زیست
نقش مهم آموزش محیط زیست در توسعه پایدار کشور / ظرفیت ویژه دانشگاه ها برای گسترش آموزش محیط زیست

دکتر ابراهیمی با اشاره به برگزاری چهارهمایش برتر و موفق در حوزه محیط زیست گفت: برگزاری پنجمین همایش محیط زیست نشان دهنده اهمیت آموزش محیط زیست در توسعه پایدار کشور است که ظرفیت و فرصتی بسیار با ارزش برای جامعه علمی کشور فراهم کرده است .

به گزارش یوپنا معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور اتخاذ راهبرد ها،انتقال یافته ها و سیاست های حوزه آموزش محیط زیست را از مزایای برگزاری این چنین همایش هایی عنوان کرد و افزود: دانشگاه ها از ظرفیت ویژه ای برای گسترش آموزش محیط زیست برخوردارند و امیدواریم این همایش بستری برای تبادل اطلاعات و زمینه ساز انتقال تجربیات باشد تا ما شاهد توسعه و ارتقای آموزش محیط زیست و در نهایت تحقق توسعه پایدار باشیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: محیط زیست یک چالش اصلی در زندگی پیش روی بشر است وقطعا آموزش مفاهیم محیط زیست با توجه به گستردگی که دارد نقش مهمی در رفع این چالش خواهد داشت.