مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در امور بانوان منصوب شد
مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در امور بانوان منصوب شد

دکتر رودابه فرهادی مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در امور بانوان شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده ریاست عالیه دانشگاه پیام نور دکتر رودابه فرهادی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه پیام نور در امور بانوان منصوب شد.