سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد
سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور منصوب شد

دکتر محمد تقی امینی سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام‌ نور شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی سرپرست عالیه دانشگاه پیام نور دکتر محمد تقی امینی به عنوان سرپرست جدید معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

دکتر امینی پیش از این مشاور ریاست دانشگاه بود.