هسته های پژوهش دانشگاه پیام نور تشکیل می شود/ تربیت دانشجویان «کارآفرین» مهم ترین برنامه معاونت پژوهشی است
هسته های پژوهش دانشگاه پیام نور تشکیل می شود/ تربیت دانشجویان «کارآفرین» مهم ترین برنامه معاونت پژوهشی است

دکتر محمد علی ابراهیمی از تشکیل هسته های پژوهش دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: آیین نامه هسته پژوهش دانشگاه پیام نور با هدف هم افزایی اعضای هیات علمی و ساماندهی اعضا در حوزه های مختلف پژوهشی در حال تدوین است و با تشکیل این هسته ها دانشگاه پیام نور گام بسیار مهمی در جهت انجام فعالیت های پژوهشی هدفمند برمی دارد.

به گزارش یوپنا، معاون پژوهشی و فناوری با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاهی که گستره ملی دارد از توانمندی خاصی برخوردار است، افزود:حضور ۳۷۰۰ عضو علمی در این دانشگاه ظرفیت بزرگی است که می توان از این پتانسیل ارزشمند و همچنین فضاهای فیزیکی که در اختیار دانشگاه است، برای ارتقای پژوهش و فناوری استفاده کنیم.
دکتر ابراهیمی انتشار متوسط بیش از۴۰ هزار مقاله طی ۸ سال گذشته توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه را ذخیره ای ارزشمند برای دانشگاه دانست و بر سهم ویژه دانشگاه پیام نور در تولیدات علمی کشور تاکید کرد .

اهم برنامه های معاونت پژوهشی و فناوری
معاون پژوهشی و فناوری به اهم برنامه های معاونت پژوهشی اشاره کرد و گفت: تشکیل شبکه های نخبگان و اعضای علمی با استفاه از ظرفیت های موجود، تشکیل هسته های پژوهش و شبکه سازی پژوهش ها، ایجاد مراکز کارآفرینی و خلاق، ایجاد مراکز رشد و فناوری های نرم ، توسعه آزمایشگاه های ملی ، قطبی و منطقه ای ، ارتقای شبکه شاپنا، بازنگری منابع درسی و گسترش خدمات انتشارات دانشگاه، ارتقای نشریات علمی و … از جمله این موارد است.

گسترش پژوهش های کاربردی
وی افزود: برای گسترش پژوهش های کاربردی، گسترش مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها ، ایجاد سامانه و سازمان های پژوهشی و همچنین تشویق اعضای هیات علمی برای انجام پژوهش های کاربردی و گروهی ضروری است.
دکتر ابراهیمی بر انجام پژوهش های مشترک با ارگانها و سازمان ها تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه این معاونت سوق دادن پژوهش ها به سمت خلق ارزش، ایفای نقش بیشتر در تامین منابع غیرشهریه ای دانشگاه و تامین هزینه های پژوهش از محل درآمدهای حاصل ازفعالیت های پژوهشی است.

رشد مراکز کارآفرینی و نوآوری
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور اظهار داشت: دانشگاه پیام نور با گسترش فعالیت ها در جهت رشد مراکز کارآفرینی، نوآوری وخلاقیت،همچنین ایجاد هاب صنایع خلاق و فناوری های نرم و تاسیس پارک های علم و فناوری با استفاده از فضاهایی که در اختیار دارد گام بر می دارد و اعتقاد دارد که باید به مسئولیت اجتماعی خود در قبال کشور عمل کرده و فضا را برای رشد نخبگان کشور فراهم کند.
دکتر ابراهیمی با اشاره به مرکز ملی صنایع خلاق و فناوری نرم دانشگاه پیام نور گفت: هم اکنون ۳۳ شرکت در این مرکز مستقر شدند و ما باید مراکز رشد و صنایع خلاق و فناوری های نرم را در تمام کشور گسترش دهیم که با هماهنگی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، گام های جدی در این خصوص برداشته شده است .

توسعه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور
وی بر توسعه آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور در سطح ملی، قطبی و منطقه ای تاکید کرد و با اشاره به ظرفیت استثنایی موجود در دانشگاه پیام نور افزود: دانشگاه پیام نور به دنبال ایجاد انسجامی گسترده برای شبکه سازی تجهیزات آزمایشگاهی است و شبکه شاپنای دانشگاه پیام نور نیز با این هدف ایجاد شده و باید در جهت افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، ارتقا یابد.

بازنگری در منابع درسی با هدف ایجاد تحول در علوم انسانی
دکتر ابراهیمی یکی از شاخص های مهم دانشگاه پیام نور را تولید منابع درسی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۳ هزار عنوان کتاب در دانشگاه پیام نور منتشر شده و این دانشگاه به دنبال بازنگری در منابع درسی برای تحول علوم انسانی بر اساس سیاست های مقام معظم رهبری و بهره مندی از ظرفیت استثنایی انتشارات دانشگاه برای تولید و توزیع کتب است.

وجود ۲۶ نشریه معتبر علمی در دانشگاه پیام نور
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از وجود ۲۶ نشریه معتبر علمی در این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم و جدی در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری ، ارتقای مجلات علمی در نظام های رتبه بندی نشریات علمی است که در این راستا باید استانداردهای لازم رعایت شده و زمینه ارتقای رتبه بین المللی فراهم شود.

ارتقای رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی آموزش عالی
وی ارتقای رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی آموزش عالی را فاکتور بسیار مهمی دانست و افزود: دانشگاه پیام نور دارای ظرفیت استثنایی است و لازم است با درک مهارت ها و تکنیک های نظام رتبه بندی در جهت ارتقا گام بردارد.
دکتر ابراهیمی با عنوان اینکه باید به دنبال ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام رتبه بندی بین المللی باشیم ، افزود: امروزه انتخاب دانشجو بر اساس جایگاه رتبه بندی دانشگاه ها صورت می گیرد و برای تعاملات بین المللی نیز نیاز است که جایگاه و رتبه دانشگاه در سطح مطلوبی قرار گیرد .

توانمندسازی اعضای هیات علمی
دکتر ابراهیمی بر لزوم توانمندسازی اعضای هیات علمی تاکید کرد و اظهار داشت: تشویق اعضای هیات علمی برای حضور در فعالیت های دانش بنیان ومبتنی بر خلاقیت و قناوری، تجاری سازی، برگزاری کارگاه های مهارت آموزی و دوره های دانش افزایی، در اولویت برنامه های حوزه معاونت پژوهشی و فناوری است.

ارتقای توانمندی دانشجویان
معاون پژوهشی و فناوری یکی دیگر از برنامه های حوزه معاونت پژوهشی را ارتقای توانمندی های دانشجویان و تربیت دانشجویان خودکارآفرین در سراسر کشور دانست و اظهار داشت: گذراندن یک یا دو واحد درس کارآفرینی ، فرد را متبحر نمی کند باید دانشجو در کارگاه های مهارت افزایی و کارآفرینی قرار گیرد که این مهم با راه اندازی شرکت های دانش بنیان و برگزاری استارتاپ ها فراهم می شود.
وی تصریح کرد:به طور قطع زیست بوم ایجاد شده حاصل از کارآفرینی و نوآوری در محیط دانشگاه، شرایط ویژه ای برای الگوسازی و ایجاد انگیزه برای دانشجویان شاغل به تحصیل فراهم خواهد کرد.