رسالت فرهنگی اساتید بسیجی عمق بخشی فکری، دینی و ارزشی است
رسالت فرهنگی اساتید بسیجی عمق بخشی فکری، دینی و ارزشی است

دکتر محمد تقی امینی گفت : بسیج اساتید ماموریت صیانت و حفظ ارزش های دینی و آموزه های انقلاب، ترویج گفتمان انقلاب و دفاع از ارزش های انقلاب را برعهده دارد.

به گزارش یوپنا، مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه رسالت فرهنگی اساتید بسیجی عمق بخشی فکری، دینی و ارزشی است، افزود: اعتقاد بر این است که اساتید بسیجی باید پرورش دهنده هر دو بال علمی و دینی دانشجویان باشند.
وی فلسفه وجود بسیج را آموزش ارزش های انقلاب دانست و اظهار داشت: دانشگاه محیط فرهنگی است و در این محیط فرهنگی باید آسیب شناسی صورت گیرد .
دکتر امینی با تاکید بر اینکه وظیفه بسیج اساتید روشنگری، ایستادگی و دفاع از ارزش های انقلاب است، افزود: دانشگاه ها مهم ترین هدف دشمنان برای تاثیرگذاری منفی در جامعه هستند و بر این اساس افکار ارتباطی، الحاقی، ارتجاعی و انحرافی را در دانشگاه ها و بین اساتید و دانشجویان برنامه ریزی می کنند تا آنها را از انقلاب جدا کنند.
وی مشارکت اساتید بسیجی در حل مسائل و مشکلات کشور را ضروری دانست و تصریح کرد:از آنجا که اساتید بسیجی در رشته های مختلفی دارای تخصص هستند، می توانند در حل مشکلات جامعه نیز اثرگذار باشند. هر استاد می تواند مسئله محور باشد و با انجام کار پژوهشی در راستای حل مشکلات و چالش های کشور گام اساسی بردارد.
مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور اذعان داشت: بهترین محل حل مشکلات جامعه محیط های تخصصی دانشگاهی است و بسیج اساتید می تواند با تشکیل اتاق فکردر محیطی آرام و علمی گره های جامعه را بگشاید و راهکارهای ارتباط موثر دانشگاه با بخش های صنعتی را ارائه کند.
وی همچنین به مسئولیت اجتماعی اساتید بسیجی اشاره کرد و گفت: بسیج اساتید دانشگاه پیام نور رسیدگی به افراد آسیب دیده در بحران های طبیعی نظیر سیل، زلزله و … را مسئولیت اجتماعی خود می داند و تاکنون نیز در این زمینه پیشگام بوده است.
وی در پایان اظهار داشت: ما وارثان انقلابی هستیم که بهای آن را شهدا و ایثارگران پرداخته اند و در این شرایطی که دشمنان به کشور ما طمع دارند، باید قدر نظام جمهوری اسلامی ایران را دانسته و برای حفظ ارزش های انقلابی تلاش کنیم .