رشد و پرورش ایده های فرهنگی دانشجویان در اولویت است/ فعالیت های فرهنگی دانشگاه نظارت و رصد می شود
رشد و پرورش ایده های فرهنگی دانشجویان در اولویت است/ فعالیت های فرهنگی دانشگاه نظارت و رصد می شود

سرپرست اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور ارتباط تنگاتنگ و تعامل دوسویه با دانشجویان را رسالت اصلی این حوزه دانست وگفت: هدف ما این است که استعدادهای دانشجویان را در عرصه های فرهنگی اجتماعی شناسایی کرده و ضمن حمایت از دانشجویانی که در عرصه های فرهنگی صاحب ایده هستند، بسترهای رشد ، پرورش و بالندگی این ایده ها را فراهم کنیم.

به گزارش یوپنا، دکتر مهدی محمدی با تاکید بر لزوم تدوین سند راهبردی و چشم انداز حوزه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور افزود: فعالیت های فرهنگی دانشگاه پیام نور تاکنون به لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته وتلاش ما این است که به سمت کیفی سازی مدبرانه، عمیق، شیوا و جوان پسند پیش رفته و تنوع لازم را در فعالیت های فرهنگی ایجاد کنیم .

وی به نقش تاثیرگذار مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: گسترش بسترهای مشارکت در فعالیت های فرهنگی، امکان کسب تجربه را برای دانشجویان فراهم کرده و آنها را در عرصه های اجتماعی موفق تر خواهد کرد.

دکتر محمدی با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور توانسته در بحث آموزش به شعار « آموزش برای همه، همه جا و همه وقت» جامه عمل بپوشاند، تصریح کرد: برای تاثیرگذاری بهتر فعالیت های فرهنگی درکنار آموزش باید رویکردهای کارآمد و مطلوبی به کار گرفته شود و رصد و نظارت بر فعالیت های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

وی گسترش تعامل سازمان مرکزی با استانها و استفاده از ظرفیت نخبگان برای اجرای بهتر فعالیت های فرهنگی را یکی دیگر از برنامه های اداره کل فرهنگی واجتماعی عنوان کرد و افزود: برای کسب موفقیت نیاز است که همه اساتید و کارمندان دغدغه مند همکاری و مشارکت داشته باشند و اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز از همه ظرفیت ها و تشکل های بسیج، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مجموعه هایی که در عرصه فرهنگی فعالیت دارند، برای تشکیل جبهه واحد متحد، یکپارچه و هماهنگ فرهنگی استفاده خواهد کرد.

دکتر محمدی در پایان اظهار داشت: اداره کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور در نظر دارد با کمک همکاران دلسوز و توانمند در این مجموعه، فرایند های اداری را به فرایند جهادی تبدیل کند و فراتر از قالب های اداری ، اهداف فرهنگی را محقق سازد.