ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری و استادیاری
ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری و استادیاری

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور گفت: ۵ عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری و ۲۱ عضو به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

به گزارش یوپنا دکتر علیرضا دل‌افکار دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای۵ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و۲۱ عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر امیرعباس صبوری دودران عضو هیأت علمی مرکز پرند در رشته فیزیک، دکتر عبداله ولیپور عضو هیأت علمی مرکز مرند در رشته زبان و ادبیات فارسی، دکتر مهتاب مبینی عضو هیأت علمی مرکز تهران شرق در رشته پژوهش هنر، دکتر مهدی محمودی عضو هیأت علمی مرکز شهریار در رشته برنامه‌ریزی آموزش از راه دور ودکتر احمد نیک سرشت عضو هیأت علمی مرکز ایلام در رشته شیمی آلی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

دبیر هیأت ممیزه افزود: در این جلسه ۲۱ عضو علمی نیز با تأیید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده‌شان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتند.

لازم به ذکر است، طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه « جامع علمی- کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.