سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی منصوب شد
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی منصوب شد

دکتر حمیدرضا میرزایی طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و سرپرست دبیرخانه منطقه ۹ این دانشگاه منصوب شد .

به گزارش یوپنا، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای دانشگاه پیام نور در مراسم تکریم و معارفه گفت:دانشگاه پیام نور بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری را سرلوحه قرار داده است.

دکتر حیدر جهانبخش افزود: تغییرات در سمت مدیریتی بهم پیوسته است و انعطاف پذیری از ویژگی های بارز مدیران در دانشگاه پیام نور است.

معاون حقوقی،امور مجلس و استانهای دانشگاه پیام نور کشور افزود : دانشگاه پیام نور سرمایه های بزرگی در دست دارد که با شعار همه جا همه وقت و برای همه در کل کشور افتخارات بزرگی را کسب نموده است .

در این مراسم حکم انتصاب دکتر حمید رضا میرزایی توسط دکتر جهان بخش تقدیم شد.