سال ۱۴۰۱؛ سال تبلور مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور است
سال ۱۴۰۱؛ سال تبلور مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور است

رئیس مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور، سال ۱۴۰۱ را سال تبلور این مرکز دانست و گفت: جذب و هدایت دانشجویان خارجی با هدف درآمدزایی و ترویج فرهنگ اصیل ایران اسلامی در صدر برنامه ها و فعالیت های مرکز امور بین الملل قرار دارد.

به گزارش یوپنا، دکتر مجتبی سلطانی احمدی با عنوان اینکه در شرایط جدید و کاهش جمعیت دانشجویی در کل کشور، جذب دانشجوی خارجی به یک گفتمان اصلی تبدیل شده است، افزود: دانشگاه پیام نور نیز از این قاعده مستثنی نیست و با هدف توسعه و ترویج درآمدزایی و مهم تر از آن مقابله با گفتمان ایران هراسی که دشمنان ایجاد کرده اند، در جهت جذب دانشجوی خارجی اهتمام می ورزد.

افزایش جذب دانشجوی خارجی در گِرو طراحی ساختار متناسب

وی تحقق چشم انداز و افزایش جذب دانشجویان خارجی را در گرو طراحی ساختار متناسب با آن دانست و افزود: مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور برای این منظور در نخستین اقدام به دنبال کسب مجوز جذب دانشجوی خارجی به صورت مجازی برای بیش از ۱۰ مرکز و واحد برخوردار و دارای شرایط این دانشگاه از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم است.

ارتقای رتبه دانشگاه در نظام رتبه بندی دنیا

وی ارتقای سطح کیفی و رتبه دانشگاه در نظام رتبه بندی دنیا را یکی دیگر از موارد مهم و ضروری برای جذب دانشجوی خارجی خواند و اظهار داشت: دانشگاهی که به لحاظ کیفی در سطح دانشگاه های برتر و با رتبه بالای دنیا قرار دارد، مورد اقبال بیشتر دانشجویان برای انتخاب محل تحصیل خواهد بود.

تامین امکانات رفاهی مورد نیاز

دکتر سلطانی احمدی تاکید کرد: تامین امکانات رفاهی ضروری برای جذب دانشجوی خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و شرایطی فراهم شود تا تحصیل در دانشگاه پیام نور برای دانشجویان خارجی علاوه بر تامین کیفیت و رفاه مورد نیاز آنها، هزینه های اضافی دربر نداشته باشد.

رئیس مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه نگاه راهبردی به این مرکز در مدیریت جدید شکل گرفته، اذعان داشت: مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور بنا دارد در ۴ سال آینده، در جهت جذب دانشجوی خارجی و هدایت آنها را در ۲ عرصه حضوری و مجازی اهتمام ورزد و این مهم با همکاری خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور و ایجاد ساختارهای مناسب تحقق خواهد یافت.