۴ انتصاب جدید در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
۴ انتصاب جدید در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

طی احکام جداگانه ای ۴ مدیر جدید در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور منصوب شدند.

به گزارش یوپنا طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر تقی زاده ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر جلال ایوبی نژاد به عنوان سرپرست جدید مرکز انتشارات، دکتر میثم جعفری اسکندری به عنوان سرپرست دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری، دکتر علیرضا ایرانشاهی به عنوان سرپرست دانشکده علوم اجتماعی (متشکل از گروه های حقوق و علوم سیاسی، جغرافیا، تاریخ و علوم اجتماعی)و  دکتر مهدی عبادی به عنوان سرپرست معاونت مرکز امور بین الملل منصوب شدند.

لازم به ذکر است که مراسم معارفه هفته آینده برگزار می شود.