عضو علمی دانشگاه پیام نور مدیرعامل باشگاه سایپا شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور مدیرعامل باشگاه سایپا شد

ابوالفضل فراهانی عضو علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مدیرعامل جدید باشگاه سایپا شد.

به گزارش یوپنا، مهرداد سراجی صبح امروز از مدیرعاملی باشگاه سایپا استعفا داد و مدیران این باشگاه، ابوالفضل فراهانی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.

دکتر ابوالفضل فراهانی در سوابق خود ریاست دانشگاه پیام نور را بر عهده دارد.

وی عضو هیات دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب در رشته تربیت بدنی می باشد.