اخذ رتبه علمی برای یک نشریه دیگر از نشریات دانشگاه پیام نور
اخذ رتبه علمی برای یک نشریه دیگر از نشریات دانشگاه پیام نور

دکتر ابراهیمی از اخذ رتبه علمی نشریه‌ای دیگر در حوزۀ علوم پایه به زبان انگلیسی خبر داد.

به گزارش یوپنا، سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه اخذ رتبه علمی برای نشریات در راستای تحقق هدف عالی دانشگاه در حوزه پژوهش است، افزود: به همین منظور کوشش‌ها و پیگیری‌های فراوانی صورت گرفت و سرانجام این موفقیت برای نشریۀ Iranian Journal of Analytical Chemistry، به سردبیری دکتر محمدعلی کریمی و به مدیرمسئولی دکتر علیرضا محدثی زرندی محقق شد.
وی از خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور خواست با ارسال مقالات علمی ـ پژوهشی و تقویت کیفیت نشریات در ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت کنند.