۲۱ اسفندماه آخرین مهلت ارائه درخواست دانشجویان غیر ایرانی برای انجام خدمات کنسولی
۲۱ اسفندماه آخرین مهلت ارائه درخواست دانشجویان غیر ایرانی برای انجام خدمات کنسولی

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: کلیه دانشجویان غیرایرانی که مشکل اقامتی نداشته و قصد خروج مراجعت پیش از سال جدید را دارند حداکثر تا تاریخ ۹ اسفند ماه سالجاری فرصت دارند، درخواست های خود را به دفاتر امور کنسولی ارائه کنند.

به گزارش یوپنا، دکتر صادقیان افزود: طبق اعلام اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی و وزارتی، آخرین مهلت ارائه درخواست دانشجویانی که تقاضای عاجلی برای انجام خدمات کنسولی در سالجاری ندارند، روز شنبه ۲۱ اسفندماه سال جاری است.