۲ عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
۲ عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای دو عضو علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر علیرضا دل‌افکار دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای دو عضو علمی به مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، دکتر فواد فاتحی عضو هیأت علمی مرکز سنندج در رشته اصلاح نباتات و دکتر حسین حدیدی قمبوانی عضو هیأت علمی مرکز تهران در رشته زبان و ادبیات عرب به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

لازم به ذکر است، طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه « جامع علمی- کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.