ظرفیت های ویژه دانشگاه پیام نور استان تهران برای جذب دانشجوی بین المللی/ بار اصلی دانشگاه در حفظ کرامت دانشجو بر دوش کارکنان است
ظرفیت های ویژه دانشگاه پیام نور استان تهران برای جذب دانشجوی بین المللی/ بار اصلی دانشگاه در حفظ کرامت دانشجو بر دوش کارکنان است

سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران با اشاره به ۱۸ مرکز و واحد و قریب ۵۵ هزار دانشجو در این استان، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور استان تهران دارای ۱۷۰ رشته گرایش در مقطع کارشناسی، ۲۲۵ رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، ۱۵ رشته گرایش در مقطع دکتری و ۴۰۰ عضو علمی با مرتبه بالاست و می تواند ظرفیت های ویژه ای را در اختیار دانشجویان خارجی قرار دهد.

به گزارش یوپنا، دکتر افشین مهر در بازدید دکتر تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور و هیات رئیسه از مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران افزود: دانشگاه پیام نور استان تهران افتخار دارد که در حال حاضر میزبان ۶۰۸ نفر از دانشجویان خارجی از کشورهای همسایه است.

وی با عنوان اینکه زیرساخت های غنی الکترونیکی و دیگر پتانسیل های موجود در این دانشگاه برای جذب دانشجوی خارجی مطلوب است، اظهار داشت: امید که بتوانیم در سال ۱۴۰۱ با استفاده از این ظرفیت ها و همکاری با حوزه بین الملل، شاهد رشد و افزایش تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه پیام نور استان تهران باشیم.

دکتر افشین مهر به حضور فعال ۷۰۰ نیروی اداری در دانشگاه پیام نور استان تهران اشاره کرد ویادآور شد: بار اصلی دانشگاه برای جذب دانشجویان و حفظ کرامت آنها بر دوش کارکنان است که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم.