امضای تفاهم نامه همکاری بین صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور با بانک قرض الحسنه رسالت
امضای تفاهم نامه همکاری بین صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور با بانک قرض الحسنه رسالت

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور با بانک رسالت برای تفاهم نامه امضا کرده است.

به گزارش یوپنا متن اطلاعیه صندوق رفاه کارکنان به شرح زیر می باشد:

به اطلاع کلیه اعضای صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور می رساند، با توجه به امضای تفاهم نامه همکاری این صندوق با بانک قرض الحسنه رسالت؛ “اعضای صندوق”می توانند از طریق “کد شناسه کانون” به شماره ۲۰۰۰۰۹۷۵۷۷ و به نام صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور نزد بانک قرض الحسنه رسالت مراحل عضویت و افتتاح حساب خود را در سامانه mresalat.ir تکمیل نموده و از خدمات آن بانک استفاده نمایند .
بدیهی است صرفاً اعضای صندوق می توانند از خدمات تفاهم نامه ای مشترک بانک و صندوق استفاده نمایند. ضمناً مسئولین صندوق استانها می توانند جهت هماهنگی بیشتر، با آقای مجید عزتی با شماره ۲۲۴۵۵۰۴۶ مستقر در صندوق سازمان مرکزی تماس بگیرند .