عضو علمی دانشگاه پیام نور فرماندار مراغه شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور فرماندار مراغه شد

با حکم وزیر کشور عضو علمی دانشگاه پیام نور فرماندار مراغه شد.

به گزارش یوپنا دکتر داود اسدیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، به عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه منصوب شد.