عضو علمی دانشگاه پیام نور عضو كميته انضباطي فدراسيون بدنسازي شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور عضو كميته انضباطي فدراسيون بدنسازي شد

مراسم معارفه اعضاي جديد كميته انضباطي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.

به گزارش یوپنا،با حكم عبدالمهدي نصيرزاده رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، دكتر محمد قربان زاده عضو هيات علمي دانشگاه پیام نور به عضويت كميته انضباطي بدوي اين فدراسيون درآمد.

دكتر محمدقربان زاده عضو هيئت علمي رشته حقوق دانشگاه پيام نور شيراز، دبير انجمن پاورليفتينگ دانشگاه هاي كشور و دبير ورزشهاي قدرتي دانشگاه پيام نور كشور است كه قهرماني پرس سينه قدرتي وپاورليفتينگ استاني وكشوري در كارنامه ورزشي خود دارد.