نخستین زیرساخت برای جذب دانشجوی خارجی، طراحی ساختار مناسب است
نخستین زیرساخت برای جذب دانشجوی خارجی، طراحی ساختار مناسب است

رئیس مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه جذب دانشجویان خارجی با هدف درآمدزایی و ترویج فرهنگ اصیل ایران اسلامی در اولویت قرار دارد، افزود: تحقق چشم انداز و افزایش جذب دانشجویان خارجی در مرکز بین الملل نیازمند طراحی ساختار متناسب است.

به گزارش یوپنا، دکتر مجتبی سلطانی احمدی افزود: در شرایط جدید و کاهش جمعیت دانشجویی در کل کشور، جذب دانشجوی خارجی به یک گفتمان اصلی تبدیل شده و دانشگاه پیام نور نیز باید برای تحقق این هدف و همچنین معرفی هر چه بهتر دانشگاه و فرهنگ ایرانی و اسلامی اهتمام ورزد.
وی رفع مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای گسترش دیپلماسی علمی و جذب دانشجوی خارجی را در مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور ضروری دانست.