بسترسازی برای جذب دانشجوی خارجی در اولویت قرار گیرد
بسترسازی برای جذب دانشجوی خارجی در اولویت قرار گیرد

دکتر ابراهیم تقی زاده با تاکید بر لزوم بسترسازی و استفاده از نرم افزارهای جدید برای تسهیل گری تحصیل و جذب دانشجویان خارجی در مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور گفت: این مرکز باید به دانشگاهی وسیع و مستقل در سطح دانشگاه پیام نور تبدیل شود.

به گزارش یوپنا، سرپرست دانشگاه پیام نور در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت های بین المللی این دانشگاه که امروز به صورت ویدئوکنفرانس در سازمان مرکزی برگزار شد، افزود: یکی از مهم ترین برنامه ها واولویت های دانشگاه پیام نور؛ گسترش فعالیت های بین المللی و جذب دانشجوی خارجی در این دانشگاه است و تحقق این امر در گرو فراهم سازی بسترهای مناسب، راه اندازی سایت انگلیسی دانشگاه و تسهیل دسترسی متقاضیان تحصیل در خارج از کشور به سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور است.
وی گسترش دیپلماسی علمی و جذب دانشجوی خارجی را بهترین و موثرترین گزینه برای ارتقای برند دانشگاه پیام نور، انتقال و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی ، گسترش زبان فارسی و همچنین درآمدزایی دانست.
دکتر تقی زاده با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری برای گسترش فعالیت های بین المللی است، تاکید کرد: برای دستیابی به وضعیت مطلوب و جذب دانشجویان خارجی باید زیرساخت های لازم تامین شده و کلیه نیازهای آموزشی دانشجویان خارجی پیش بینی شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با اهتمام ویژه مرکز بین المللی در آینده نزدیک شاهد گسترش فعالیت های برون مرزی و جذب دانشجویان خارجی در داخل و خارج از کشور خواهیم بود.