دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای ۵ عضو علمی به مرتبه استادیاری
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای ۵ عضو علمی به مرتبه استادیاری

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه خبر داد.

به گزارش یوپنا دکتر علیرضا دل‌افکار دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای ۵ عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، ۵ عضو علمی با تأیید پرونده و مدارک فراغت از تحصیل، از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتند.

لازم به ذکر است، طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه « جامع علمی- کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.