دو انتصاب جدید در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
دو انتصاب جدید در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

سرپرست اداره کل تربیت بدنی و سرپرست اداره کل امور اداری دانشگاه پیام نور منصوب شدند.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور، مهندس کیوان میرزایی به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری این دانشگاه منصوب شد.
در حکم مهندس میرزایی آمده است: امید است با استمداد از عنایات حق تعالی، درایت و تدبیر و بهره مندی از تجربیات همکاران ارجمند، در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

همچنین در حکم دیگری از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور، دکتر همت اله بسطامی به عنوان سرپرست اداره کل تربیت بدنی دانشگاه منصوب شد.
در حکم دکتر بسطامی آمده است: امید است با استمداد از عنایات حق تعالی، درایت و تدبیر و بهره مندی از تجربیات همکاران ارجمند، در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.